Następne  spotkanie
Na wyjeździe, 01.06.2024, godz. 15:00
 

Łużyce Lubań

vs

Włókniarz Leśna

Barycz Sułów

dni
godzin
minut

Kolejne 3 punkty!

W środę 01 maja 4-ligowe Łużyce rozegrały kolejny mecz. W Węglińcu w ramach 27 kolejki zespół Jacka Kanasa podejmował trzecią siłę ligi, Moto-Jelcz Oława. Oba zespoły przed tym meczem notowały serie zwycięstw - Łużyce wygrały 2 ostatnie spotkania, zaś Moto Jelcz 3. 

Więcej…

Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Zarząd KS Łużyce Lubań informuje, iż dnia 24 maja 2024 roku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków klubu.

Więcej…

Partnerzy

strony www poznaństrony www poznaństrony www poznań strony www poznań

Sponsorzy

projekt logo poznań tworzenie stron www poznań projektowanie stron internetowych poznań projektowanie stron www Lużyce Lubań Lużyce Lubań Lużyce Lubań Lużyce Lubań Lużyce Lubań Lużyce Lubań Lużyce Lubań Lużyce Lubań Lużyce Lubań Lużyce Lubań

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu!

Zarząd stowarzyszenia KS Łużyce Lubań zawiadamia, iż w związku z upływającą w dniu 15 lipca kadencją obecnego Zarządu, dnia 26 maja odbędzie się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo wyborcze Członków klubu. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej (poziom -1) Łużyckiego Centrum Rozwoju przy ulicy Rynek-Sukiennice 38 w Lubaniu.

thumb conference 04

 

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 17:30. Poniżej przestawiamy porządek obrad.

1. Otwarcie zebrania przez przedstawiciela Zarządu,
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza,
3. Stwierdzenie kworum Walnego Zgromadzenia Członków KS Łużyce,
4. Zatwierdzenie porządku oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego przez przedstawiciela zarządu za rok 2022,
6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Klubu za ostatnie 4 lata,
7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia przedstawionego sprawozdania finansowego, merytorycznego oraz w sprawie absolutorium dla Zarządu,
8. Przedstawienie proponowanych zmian w statucie Stowarzyszenia,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian z Statucie Stowarzyszenia,
10. Wybór Zarządu Klubu Sportowego Łużyce Lubań na kolejną kadencję,
11. Wybór Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego Łużyce Lubań na kolejną kadencję,
12. Wolne wnioski, dyskusja,
13. Zakończenie zebrania,
14. Sporządzenie protokołu i uchwał z walnego zebrania, podpisanie ich przez osoby upoważnione.

 

Zwracamy się do wszystkich członków klubu o niezawodne przybycie, przypominając zarazem o konieczności opłacenia składek członkowskich.

Jednocześnie zapraszamy na obrady walnego zebrania wszystkich kibiców jak i zainteresowanych działalnością Klubu Sportowego Łużyce Lubań.